آموزش HTML جلسه دوم : تگ ها و عناصر – در این جلسه از آموزش html با تگ ها و عناصر و ساختار کلی صفحه های html آشنا می شویم.

 

آموزش HTML جلسه دوم : تگ ها و عناصر

آموزش HTML جلسه دوم : تگ ها و عناصر

تگ چیست ؟

تگ یا TAG کلمات کلیدی( دستورات اچ تی ام ) پنهانی هستند که برای مرورگر تعریف می کنند که یک صفحه وب را چگونه نمایش دهد و یا فرمت دهی کند. تگ ها در اچ تی ام ال در علامت های “ < ” یا “ > ” قرار میگیرند.

ساختار تگ :

۱ – علامت کوچکتر (>)

۲- نام تگ

۳- علامت بزرگتر(<)

تگ ها معمولا به صورت جفت به کار می روند و ساختار جدیدی به نام عنصر (element) را تشکیل می دهند. به مثال زیر دقت کنید :

ساختار تگ پایان :

۱ – علامت کوچکتر (>)

۲- علامت اسلش(/)

۲- نام تگ

۳- علامت بزرگتر(<)

ﻧﮑﺘﻪ : دﻗﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ھﺮ ﺗﮕﯽ ﮐﻪ ﺑﺎز ﻣﯿﺸﻮد ﺑﺎﯾﺪ درﺟﺎﯾﯽ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﻮد. ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﺎﺗﯽ ھﻢ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ در آینده با آنها آشنا می شویم.

نحوه نوشتن یک عنصر در HTML

  • یک عنصر با یک تگ شروع (تگ باز) آغاز می شود.
  • یک عنصر به یک تگ پایان (تگ بسته) ختم می شود.
  • محتوای یک عنصر (Content) نوشته های بین تگ شروع و پایان می باشد.
  • بعضی از عناصر در HTML تهی هستند.
  • عناصر تهی در همان تگ شروع بسته می شود.
  • بیشتر عناصر HTML می توانند دارای خصوصیت هایی باشند.

 

ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺻﻠﯽ ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ وب:

هر صفحه وب (HTML) با تگ <html> شروع و با تگ بسته <html/> به پایان می رسد. با این تگ ما برای مروگر مشخص می کنیم که اولا با یک صفحه از نوع HTML روبروست, ثانیا این صفحه با تگ <html> شروع و با تگ بسته <html/> پایان می یابد.

 

در داخل عنصر html دو عنصر اصلی صفحه وجود دارند :

 

عنصر <head> :

این عنصر که قسمت head (سر) صفحه و اطلاعات عمومی (metadata) در مورد سند را مشخص می کند. این عنصر باید شامل یک عنوان برای سند باشد و همچنین میتواند اسکریپت ها، استایل ها، اطلاعات متا و … را نیز در بربگیرد. این قسمت از تگ <head> و تگ بسته <head/> و هر آنچه بین آنهاست تشکیل می شود.

عناصر زیر می تواند در داخل عنصر <head> قرار بگیرد:

<title> ( این عنصر حتما باید در داخل عنصر head قرار بگیرد )

<style>

<base>

<link>

<meta>

<script>

<noscript>

 

عنصر <body> :

این عنصر مشخص کننده بدنه صفحه است. هر آنچه در این عنصر قرار بگیر در صفحه ی مرورگر نماش داده خواهد شد.  این قسمت از تگ <body> و تگ بسته <body/> و هر چیزی که بین آنهاست تشکیل می شود.

 

سه عنصر <head> , <html> و <body> با هم ساختار اصلی یک صفحه وب را تشکیل می دهند.

مثالی از ساختار اصلی یک صفحه :

 

نکته : به این نکته ی مهم توجه کنید که وقتی عناصر شامل عناصر دی گری باشند, داخل هم قرار گر فتن آن ها باید به صورت مناسب انجام شود, یعنی باید هر عنصر به طور کامل درون عنصر پدرش قرار بگیرد.

 

مثال صحیح ععناصر تو در تو :

 

مثال اشتباه ععناصر تو در تو :

 

تگ پایان را فراموش نکنید

در بعضی عناصر HTML حتی اگر تگ پایان را فراموش کنید ممکن است آن عنصر درست عمل کند:


مثال بالا در بیشتر مرورگرها درست عمل می کند، زیرا تگ بسته در اینجا اختیاری می باشد.

هرگز به این مسئله که تگ بسته اختیاری است استناد نکنید. عناصر زیادی هستند که اگر تگ پایان را در آنها ننویسید خطا می دهند یا نتایج نادرستی می دهند.

 

عناصر تهی

عناصری که قسمت محتوای آنها خالی است را عناصر تهی می نامیم.

عنصر <br> یک عنصر تهی و بدون تگ بسته است (تگ <br> یک خط را تعریف می کند.)

نکته: در XHTML تمام عناصر باید بسته شوند. اضافه کردن یک اسلش درون تگ شروع، مثل </br>، راه مناسبی برای بستن عناصر تهی در XHTML و XMLL می باشد.

نکته: تگ ها را با حروف کوچک بنویسید

تگ های HTML حساس به کوچکی و بزرگی حروف نیستند: <P> با <p> یکسان است. بیشتر وب سایت ها تگ ها را با حروف بزرگ می نویسند.

 

تا به اینجا با ساختار تگ ها و طریقه ی نوشتن و قواعدشان آشنا شدید.

اطلاعات

نظرات

دیدگاه شما

( الزامي )
( الزامي )
( الزامي )