انتقاد و پیشنهادات

با تشکر از شما لطفا هرگونه انتقاد و پشنهاد در زمینه وب سایت, مطالب, نرم افزار های ارائه شده این گروه از طریق فرم زیر اقدام نمایید.

 

پس از دریافت نظرات شما در اسرع وقت به موضوع ترتیب اثر داده خواهد شد.