گزارش مشکلات نرم افزار

با تشکر از شما لطفا هرگونه ایراد و خطایی در نرم افزار های ارائه شده این گروه مشاهده کزدید از طریق فرم زیر آن را با ما درمیان بگذارید.

پس از دریافت نظرات شما در اسرع وقت به موضوع ترتیب اثر داده خواهد شد.